GENEL

Bilen’den Üstü Kapalı Zehir Zemberek Açıklama

Adıyaman’da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 12.05 2016 tarihinde (Dün) istifa ettiğini açıklayan Başkan Seyfettin Bilen, ,istifa gerekçesini ise isim vermeden üstü kapılı göndermelerde bulunarak açıkladı. Sadece kendisinin istifa ettiğini açıklayan Bilen, AK Parti’de il Başkanlığı yapmanın onurunu yaşatan Allah’a hamd ettiğini açıkladı. İl başkanlığını görevine 14 Aralık 2014 tarihinden geldiğini görevde bulunduğu süre zarfında olması gerekeni en üst seviyede başarmak için bütün gayretimi gösterdiğini açıklayan Bilen, 7 Haziran’da %58,2 ile Türkiye 10. sırasında, 1 Kasım’da %69,5 ile Türkiye 7. si olarak başarı elde ettiklerini, 1 Kasım seçiminde de Adıyaman tarihinde bir partinin aldığı en yüksek oyu aldıklarını ifade etti .

AK Parti’nin kurumsal kimliği, vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yönetme iradesi ve kararlığından, milletin ve ümmetin umudu olduğundan zerre kadar şüphesinin bulunmadığını, istifasının sadece İl Başkanlığı görevi ile sınırlı olduğunu, AK Partili kimliğim devam edeceğini açıklayan Başkan Bilen, AK Partinin kuruluş misyonu, vizyonu değişmediği müddetçe AK Parti’nin çatısı altında kalmaya devam edeceğini açıkladı. AK Parti İl başkanlığına seçildiği ilk günden beri, başkanlığını hazmedemeyenlerin İl Başkanlığı görevinden ayrılması için her türlü gayri ahlaki, hukuksuz yola başvurulduğunu iddia eden Bilen, yereldeki müesses nizama karşı hep doğru olanı, erdemli olanı ve ahlaklı olanı yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı. Görev süresince, ötekileştiren, siyaset üretmeye engel olan, kendisinden başka kimseye hayat hakkı tanımayan siyaset esnafına her zaman karşı çıktığını ve hiçbir zaman bu tür siyaset esnafına “Biat” etmediğini, önünde eğilmediğini ve eğilmeyeceğini belirten Bilen, sürekli baskı ve engelleme çabaları karşısında istifa etmeyi daha ahlakî ve onurlu bulduğunu açıkladı. Görev yaptığım süre içerisinde hiçbir hukuk dışı, gayri ahlaki ve "Akçeli" işin içerisinde olmadığını bundan sonra da olmayacağını belirten Seyfettin Bilen basın açıklamasında şunları kaydetti; “AK Parti İl başkanlığına seçildiğim ilk günden, başkanlığımı hazmedemeyen, İl başkanlığı görevimden ayrılmam için her türlü gayri ahlaki, hukuksuz yola başvuran, yereldeki müesses nizama karşı hep doğru olanı yaptım, erdemli olanı yaptım, ahlaklı olanı yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Yerelde ötekileştiren, siyaset üretmeye engel olan, kendisinden başka kimseye hayat hakkı tanımayan siyaset esnafına her zaman karşı çıktım,hiçbir zaman bu tür siyaset esnafına “Biat” etmedim, önünde eğilmedim ve eğilmeyeceğim” 

Görev yaptığı süre zarfında medeniyet ve huzur kenti Adıyaman’ın siyasi, ekonomik ve bürokratik yönden dizayn etmeye çalışanlara fırsat vermemeye çalıştığına işaret eden Bilen,”Görev yaptığım süre içerisinde hiçbir hukuk dışı, gayri ahlaki ve "Akçeli" işin içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Siyaset, asla hedefimiz olmamıştır. Siyaset kurumu, ancak daha büyük ideallerin ve düşüncelerin bir aracı olabilir. Siyaset hedefimiz olmaya başladığında, kendimizden kişiliğimizden, ideallerimizden ve kimliğimizden taviz vermek kaçınılmaz olacaktır. Partime ve milletime hizmet eden, yerelde sürekli baskı ve engelleme çabaları karşısında istifa etmeyi daha ahlakî ve onurlu bulduğumdan, dün İl Başkanlığı görevimden istifa ettim” şeklinde açıkladı. Basın açıklamasının ardından Bilen,gazetecilere sorularının olup olmadığını sorması üzerinde,bir gazetecinin “siyasette yaşam alanını tanımama” şeklindeki cümlesini açması noktasındaki sorusuna ise Bilen,”Siyasetin doğasını belirleyenler, siyaseti icra eden aktörlerdir. Evet, siyasette yarış vardır, siyasette başarma ideali ve arzusu olabilir. Ama siyaset hırsına kapılarak aynı çatı altında siyaset yapmaya çalışan, insanları tahakküm altına bırakarak yerelde zemin kapma gayesinden dolayı her şeyi mubah görmek, aynı çatı altında millete, memlekete, ülkeye hizmet etme düşüncesini taşıyan insanların gayretlerini bertaraf etme, berhava etme ve alanı farklı olanlardan temizleme gayreti doğal değildir ”dedi. Yine bir gazetecinin “Sizden ‘Biat’ etmeniz mi sitendi? Etmediğiniz için mi istifa ettiniz” şeklindeki sorusuna ise Bilen,”Biat edilmesi istenmez, hisseterilir. Bu ülkede biat edilecek birileri var ise biri Partimizin Kurucu Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’dır, diğeri ise Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’dur. Bunun dışında kimseye Biat etmem, itiat etmem, eyvallah etmem. Doğru ise baş tacı yapar, ehlen ve sehlen der tatbik ederim,değilse yapmam. Kurumsal bir hiyerarşi olarak partinin programında, tüzüğünde var olan şeyler tabiî ki ön kabulümdür. Ama bireylerin keyfiyetine, bireylerin heveslerine bağlı kalmayız. Siyasal feodal anlayışla siyaseti dizayn etme anlayışı ve çabalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Hem parti içi hem parti dışı. Bu memlekette 600 bin insan yaşıyor. Ekonomisiyle, siyasetiyle, idarecisi, mülkiyelisiyle ve STK lısıyla bir bütündür. Kolektif ruhu diriltmemiz lazım. Ortak akıl yürütmemiz lazım. Birlikte yol yürümemiz gerekiyor. Ortak taahhütlerimizi, hayallerimizi birleştirmemiz lazım. Çorcuklarımıza daha nasıl iyi bir gelecek tesis edebiliriz, inşa edebilirizin gayreti içersinde olmamız lazım. Bu da ortak akılla olur. Ben merkezli bir dizayn anlayışını kabul etmemiz mümkün değil. Konuşmamın başında belirttiğim gibi Biat etme istenmez. Böyle bir şey yok. Edilecek birileri var ise oda Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdır ve onlarda zaten ön kabulümüzdür” İstifası ile ilgili soruya ise Bilen,”Sadece ben istifa etti. Arkadaşlarımı istifa etmemeleri konusunda istirhamda bulundum. Görev sorumlu bir arkadaşımıza tevdi edilene kadar bir partinin kurumsal işleyişi nasıl ise öyle yürüyecek” şeklinde açıklamada bulundu.

 

KAHTASES.COM

  

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu