GERGER

GERGER’DE EĞİTİM BİR-SEN’DE KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Adıyaman İl Temsilcisi ve Şube Başkanı Ali Deniz tarafından fesedilen Eski Gerger İlçe Temsilciliği, Konuya Açıklık Getiren Bir Açıklamaya İmza Attı.

  • Adıyaman Gerger ilçesi Eski Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Adıyaman Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz’in Açıklamasına Cevap Verdi. 

Yapılan Açıklama Şu Şekilde;

EĞİTİM BİRSEN GERGER İLÇESİ ESKİ YÖNETİMİNİN FESHEDİLMESİ İLE İLGİLİ

KAMUOYUNUN DİKKATİNE;

     Gerger ilçesindeki görev değişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, ‘’söz konusu değişikliğin doğal bir vaka olduğunu tüzükten kaynaklanan zorunlu değişim olduğunu’’ vurguladığı basın açıklamasına cevaben.

     Adıyaman İl şube yönetimi tarafından İlçe yönetimimizin hiçbir gerekçe gösterilmeden tamamen keyfi ve sendika tüzüğüne aykırı bir şekilde feshetmesi ve fesih kararının basın açıklaması yolu ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi dolayısı ile bilgiyi düzeltme ihtiyacı ve cevap hakkı doğmuştur.

    Eğitimciler Birliği Sendikası seçim yönetmeliğinin 11. Maddesinin 4.ve 5. Fırkasında açık bir şekilde: ‘’(4) Genel Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde seçimi iptal edebilir veya yenileyebilir, seçimler yapılıncaya kadar o yerdeki üyeler arasından temsilcilik yönetimi atayabilir.

(5) İlçe veya üniversite temsilcisi olarak seçilen veya görevlendirilenlerin, herhangi bir nedenle temsilcilik yönetiminden ayrılması ya da üyeliğin sona ermesi hallerinin vukuunda veya ilgili ilçeden/üniversiteden geçici ya da sürekli olarak ayrılması durumunda, yönetim kurulu kendi içerisinden bir kişiyi temsilci seçerek şube/il temsilciliği aracılığıyla Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.’’ Demesine rağmen Sanki bu doğrultuda hareket edilmiş gibi bir yanlış bilgilendirme yapılmıştır.

    Kamuoyunu doğru Bilgilendirmek adına bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyoruz. Konu esasen şu şekilde cereyan etmiştir.

Memur-SEN’in Genel Başkanı Sayın Ali YALÇIN Bey’in; Genel bir anlayışı Vurgulamak adına, İl ve İlçe Yönetimlerine ÖZELLİKLE BAYAN üyelerin görev almaları için teşvik edilmesi, görev verilmesinin gerektiğini vurgulamasına rağmen, Mevcut İlçe Temsilcimizin tayinin çıkması dolayısı ile 19/11/2015 tarih ve 7 nolu İlçe Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan (Gülderen DOĞANAY) İlçe Temsilcisi olarak seçilmiş, ve “KARAR” “Genel Kurul’un” (Ankara Merkez) onayına sunulması için, İl Şube Başkanlığına gönderilmiştir.

İl Şube başkanı tarafından İlçe Temsilcimizi telefonla aranarak “bayan olduğunuz, kültürümüzde taziye ziyaretleri gibi sorumlulukları yerine getiremeyeceğiniz gibi nedenlerle” anlam yükleyemediğimiz gerekçeler sunup uygun olmadığınızı sözlü olarak bizlere bildirilmiştir. Kararın değiştirilmesi ve de yönetime alınmak üzere; şu an üyelerimizde karşılığı olmayan İlçe Temsilcisi olan kişinin ismini vermiş, ancak önerilen isim, İlçe Yönetimince kabul görmeyince de; alınan kararı, emeği ve sendika tüzüğünü çiğneyerek cebren İlçe Yönetimini fesih ettiklerini sözlü olarak bildirmişlerdir.

       Tamamen; Seçim yapılmadan, usulsüz olarak, tepeden yeni bir yönetim oluşturulup, sendika genel merkezinden elden takip ettirilerek onaylattırılmıştır. Hiçbir yasal zemini olmayan böyle bir uygulama ilçedeki üyelerimiz arasında infiale sebep olmuştur.

 Konuya müdahil olması için Genel Merkezimiz nezdinde; 150 üyemizin 92 ‘sinin imzasını taşıyan ekli protesto faksı çekilmiş, Merkez Yönetim Kurulu üyesi kişilerle telefonla durum arz edilmiştir. Kanaatimiz odur ki genel merkez tarafından il şube yönetimi ile görüşülmüş ve bu durumun düzeltilmesi için gerekli uyarılar yapılmasına rağmen, İl Şube tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştır. Aksine il şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ilçeye gelip, okullar gezilerek mevcut yönetim kurulundaki arkadaşlarımız aleyhinde çalışmalar yapılmış, yalancılıkla suçlanmış ve basın yolu ile konuya dair yanlış beyanatlar verilerek, sendikamızın genel prensiplerine aykırı hareket edilmiş, üyelerimiz arasında ayrıştırıcı, ötekileştirici, tutumlar sergilemeye devam edilmiştir.

  Ana omurgasını İlkeli Sendikacılık fikri üzerine bina eden sendikamızda bu neviden vesayetçi, anti demokratik, ötekileştirici ve de sendikamız tüzel kişiliğine zarar verecek bu tutum ve davranışları kabul edilemez buluyoruz. Bu sendika şahısların kişisel ego ve menfaatlerine hizmet eden bir sendika olmayacaktır, bunun olmasına müsaade etmeyeceğiz. Hizmet etmek için ünvana ihtiyacımız yok, bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz, ancak sendikamızın doğru bir satıhta yoluna devam edebilmesi için yapılan yanlışları da göz ardı etmeyeceğiz.

EĞİTİM BİR-SEN ESKİ GERGER İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Kutlu Haber – Kemal Kutlu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu