ADIYAMAN

Tercih Danışmanlığı Yapan Öğretmenlere Ödenen Ücret Arttırılmalıdır

Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkan Vekili Abdullah TURHAN, 2018 yılı (Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldığını belirtilerek, bu nedenle öğrencilere tercih danışmanlığı yapmak üzere Milli Eğitim Müdürlüklerince okullarda tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulduğunu ifade etti. Şube Başkanvekili Abdullah Turhan üniversite adayı öğrencilerin tercih dönemlerinde tercih danışmanı olarak görevlendirilen müdür yardımcısı ve rehber öğretmenlerin durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Bu görevlendirmelerde müdür yardımcılarına ücret ödenmediğini, rehber öğretmenlere ise üç ek ders saati gibi harcanan emeği karşılamayan komik bir ücret ödendiğini hatırlatan Abdullah Turhan, görevlendirilen idarecilere ücret ödenmesi gerektiğini, ayrıca rehber öğretmenlere ödenen ücretin ise arttırılması gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin “Rehberlik öğretmeninin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 23. maddesinin (ı) bendinde ki “ı) Görevlendirildiği takdirde tercih danışmanlığı çalışmalarını yürütür” hükmü var ise de “ancak, yürürlükte bulunan kanunlara göre rehber öğretmenlere tercih danışma komisyonlarında görev verilmemelidir. Zira, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun “Yıllık izinlerin kullanılışı” başlıklı 103. maddesinde ki “ … Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar” ifadelerini dile getiren Turhan, “ Ayrıca, yaz aylarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi Anayasamızın 18. maddesinde ifadesini bulan “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” hükümlerine de aykırılık teşkil emektedir. Rehber Öğretmenlere bu hükümlere rağmen yaz tatilinde üç saat karşılığında resen görevlendirme yapılmaktadır. Söz konusu ücret birçok ilde öğretmenlerin yol ücretlerini dahi karşılamamaktadır. Okul Rehber Öğretmenleri tercih döneminde görevlendirildiklerinde haftalık 18 saat ek ders alıyor ancak en az 30 saat mesai yapıyorlar. Resen görevlendirilen ve kendileri için belirlenen çalışma saatlerinin üstünde mesai yapan rehber öğretmenlerimize yetiştirme kurslarında olduğu gibi normal mesainin en az iki katı ücret ödenmelidir. Rehber öğretmenlerimizin bu hususta mağdur olmalarını önlemek için Rehber Öğretmenlere de kurslar da görev verilerek öğrencilere Psikolojik Destek ve katkı vermeleri sağlanabilir. Rehber Öğretmen, öğrencinin geleceğini ilgilendirilen çok kritik bir safha da görev almasına rağmen ücretlendirmede üvey evlat muamelesi görmektedir.” şeklinde konuştu.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu