BESNİ

Besni AGD’den Ne ,İnsan mı ? Hakları Adlı Fotoğraf Sergisi ve Basın Açıklaması

Anadolu Gençlik Derneği – Milli Gençlik Vakfı Besni İlçe Temsilciliği yeryüzünde demokrasi , insan hakları ve özgürlükler adı altında sürdürülen zulme ve haksızlığa dikkat çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için  “Ne, İnsan Mı Hakları?” adlı bir fotoğraf sergisi düzenledi. AGD-MGV İmam Hatipler Komisyon Başkanı ve Başkan Vekili İsmail Arslan yapmış olduğu basın açıklamasında şunlara değindi :

Hepimizin bildiği gibi 1948 yılı Aralık ayında Birleşmiş Milletler tarafından “Evrensel İnsan Hakları Bildirisi” açıklanmış ve neredeyse dünyadaki bütün ülkeler  bu bildiride taraf olmuştur. Bu bildiri ile insanın, insan olmasından dolayı sahip olduğu hakların temin edildiği ve güvence altına alındığı ifade edilmiştir. Bu güvence ifade edilirken; hiçbir şekilde ırk, dil, din, renk ve coğrafya ayrımı yapılmaksızın doğan her ferdin bu haklara sahip olacağı vurgulanmıştır. Bir insanın yeryüzünde onurlu bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için sahip olması gereken; yaşama, barınma, beslenme, eğitim, seyahat, sağlık vb. haklar vardır. Bir insanın bir hakka sahip olması için öncellikle yaşaması gerekmektedir. Yaşaması için can güvenliğinin olması, sağlıklı olması, temel yaşam gereksinimi olan beslenme ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Fakat yeryüzünde yıllardır insanlar açlık, hastalık, yoksulluk, yoksunluk gibi durumlarla karşı karşıya bırakılmaktadır. Dünyamızın bir tarafında insanlar obezite ile mücadele ederken öbür tarafında insanlar açlık ile terbiye edilmektedir. 800 milyon insan açlıkla mücadele ederken, 641 milyon insan obezdir. Yine dünya nüfusunun yaklaşık ’i sağlıklı içme suyundan mahrum iken, geriye kalan nüfus ise hijyen ve kalite açısından sağlıksız içme suyuna ulaşabilmektedir. Hal böyle iken  OXFAM’ın verilerine göre dünyanın en zengin %1’lik kesiminin serveti, geri kalan ?’luk kesimin servetine eşittir. Bu bir zulümdür. Bunun önüne geçmek insan vasfını taşıyan her bireyin öncelikli amacı olmalıdır. Bütün bunların yanında; şiddet, göç, çocuk yaşta işçilik, eğitim, temsiliyette adaletin sağlanması, adaletsizlik, kötü muamele ve işkence, işsizlik, kayırmacılık, faiz ile sömürü, toplumsal tabakalaşma gibi birçok konuda dünyamız ve ülkemiz iyi bir sınav vermemektedir. Ne vahimdir ki bütün bu sıkıntılar özgürlük ve insan hakları adı altında servis edilmekte, insanlarla bir nevi dalga geçilmektedir.

Netice olarak; onca devlet, onca insan hakları kuruluşu, uluslararası kuruluşu ve bunların sözde savunduğu değerlere rağmen yaşadığımız dünyaya; kan, gözyaşı, zulüm, sömürü ve adaletsizlik hâkimdir. Kabul edilmelidir  ki uluslararası camia “İnsan Hakları” konusunda sınıfta kalmıştır. Söylem  olarak güvence altına alındığı iddia edilen bütün insan hakları, egemen güçlerin menfaati söz konusu olunca göz ardı edilmekte ve çiğnenmektedir. Bu anlayış; hem inancımıza hem vicdanımıza hem de insanlığımıza aykırıdır ve kabul edilemezdir. Yaşadığımız dünya hepimizin sağlıklı, özgür ve müreffeh yaşayabileceği bir dünyadır ve bu dünya 8 milyar insanın tamamına aittir. Anadolu Gençlik Derneği – Milli Gençlik Vakfı olarak buradan tüm dünyaya tüm insanlığa bir kez daha haykırıyoruz!  Vicdanın kınayan sesine ant olsun ki yeryüzünde yaşanan zulümlere tahammül etmeyecek, elimizin yetiştiği her coğrafyada yaşanan haksızlıkları ortadan kaldırmanın mücadelesini vereceğiz. Adil Bir Dünyada buluşmak dileği ile hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu