ADIYAMAN

EĞİTİM BİR-SEN ADIYAMAN ŞUBESİNDEN AÇIKLAMA

Haber sitemizde Eğitim Bir-Sen Gerger şubesi ile ilgili yayınlanan Haber ile ilgili olarak Adıyaman Eğitim Bir-sen den gönderilen açıklamayı yayın Etiği gereği yayınlıyoruz .
 
 
1 – Haberin kaynağı olarak gösterilen Gerger İlçe Yönetim Kurulu ibaresi açıklamanın kurumsal olarak yapıldığı izlenimi vermektedir. Oysa ne ilçe temsilciliğimizin ne de Şube Yönetim Kurulumuzun böyle bir açıklaması sözkonusu değildir. Haberde açıklamayı gerçekleştiren şahısların ilçe temsilciliğimizin karar mekanizmasında ve basın açıklaması yapma görev ve yetkileri sözkonusu değildir.
 
2- Gerger İlçe yönetimi değişikliği tüzük gereği yapılmış bir değişimdir. Öncesinde fesh edilmiş herhangi bir yönetim kurulu yoktur.
 
3- Şube Başkanımız Ali Deniz, ilçe temsilciliğimizin yönetim kurulunun değişimi ile ilgili herhangi bir kuruma veya şahsa yönelik bir açıklama yapmamış, sadece kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla basında haber olarak yer almıştır ve sözkonusu haberde adı geçen şahıslar ile ilgili ( gülderen doğanay vb.) herhangi bir ifade kullanılmamıştır. Dolayısıyla "Adıyaman İl şube yönetimi tarafından İlçe yönetimimizin hiçbir gerekçe gösterilmeden tamamen keyfi ve sendika tüzüğüne aykırı bir şekilde feshetmesi ve fesih kararının basın açıklaması yolu ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi dolayısı ile bilgiyi düzeltme ihtiyacı ve cevap hakkı doğmuştur." ifadeleri gerçeğe aykırıdır.
 
4- Haberde yer alan "İl Şube başkanı tarafından İlçe Temsilcimiz telefonla aranarak “bayan olduğunuz, kültürümüzde taziye ziyaretleri gibi sorumlulukları yerine getiremeyeceğiniz gibi nedenlerle” anlam yükleyemediğimiz gerekçeler sunup uygun olmadığınızı sözlü olarak bizlere bildirilmiştir." ifadesi karalama kampanyasının tamamen yalan ve iftira boyutudur. Şube yönetim kurulumuzun sözkonusu şahıs ile bu şekilde bir konuşması asla olmamıştır.
 
5- Haberde yer alan "Tamamen; Seçim yapılmadan, usulsüz olarak, tepeden yeni bir yönetim oluşturulup, sendika genel merkezinden elden takip ettirilerek onaylattırılmıştır. Hiçbir yasal zemini olmayan böyle bir uygulama ilçedeki üyelerimiz arasında infiale sebep olmuştur." ifadeleri de gerçekle örtüşmemektedir. Gerger ilçe yönetiminin değiştirilmesi sendikamızın tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca yapılmış olup tamamen yasal bir zeminde gerçekleştirilmiştir. Fesh edilen herhangi bir yönetim kurulu yoktur.
 
6- Haberde yer alan sendikamızın genel prensiplerine aykırı hareket edildiği, üyelerimiz arasında ayrıştırıcı, ötekileştirici, tutumlar sergilendiği iddiası mesnetsiz ve iftira maksatlı bir ifadedir. Yönetim Kurulu Adına kendi sendikasının aleyhinde haber servis edenlerin sendikamızın genel prensiplerine ne kadar bağlı oldukları bu vesile ile anlaşılmıştır.
 
7 – Bahse konu olan ifadeleri hiçbir görev ve yetkisi olmadığı halde "Gerger yönetim kurulu üyeleri" adına servis eden şahıslar ile ilgili kurumsal disiplin işlemleri yürütülmekle beraber yasal yollara başvurulacaktır.
 
 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu