ADIYAMAN

İNTİHAR OLAYLARI NEDEN ARTTI

Adıyaman'da son yıllarda artan intihar olaylarını değerlendiren uzmanlar, intihar eden kadınların erkeklerin üç katı olduğunu belirtti.

 

Adıyaman’da 2013 yılında polis bölgesinde 10 olan intihar sayısı, 2014 yılının ilk 6 ayında 7 oldu. 2013 yılında toplam 226 kişi intihara teşebbüs ederken, 2014 yılının ilk 6 ayında bu sayı 142’ye ulaştı.

 

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Süleyman Kılınç, dünyada yılda 1 milyon kişinin intihar ettiğini, Türkiye’nin 2012'deki meclis tutanaklarına göre son 10 yılda 27 bin kişinin intihar ederek yaşamına son verdiğini söyledi.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye’de son 10 yılda 500 bin kişinin intihar girişiminde bulunduğu kaydederek, çalışmayan, bağımlı, ailesel sorunları olan, zoraki evlendirilen genç kadınların ve ağırlıklı olarak 15-24 yaş aralığındaki kişilerin daha fazla intihar ettiğini aktardı.

 

Adıyaman’da intihar girişiminde bulunan kadınların sayısının erkeklerinkinden 3 kat fazla olduğunu vurgulayan Süleyman Kılınç, dünyada ise erkeklerin sayısının kadınlara göre 4 kat fazla olduğuna dikkat çekti.

Kılınç, genetik yatkınlık, depresyon, Alkol  ve madde bağımlılığı, sigara, eşcinsellik riskinin intihar girişimini artıran faktörler olduğunu sözlerine ekledi.

 

Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Sorumlusu Dr. Emel Koyuncu Kütük ise, kişinin istemli olarak yaşamına son vermesi ve kişinin öz benliğine yönelmiş bir saldırganlık hali olan intiharın, psikiyatride başta gelen ölüm nedenleri arasında yer aldığını belirtti.

 

Dr. Kütük, intihar ve intihara teşebbüs olayıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"İntiharlar ve intihar girişimleri bireyi, ailesini, sosyal çevresini ve dolayısıyla toplumu sarsan önemli etki ve sonuçlara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalar sonucunda, intiharın oldukça karmaşık bir davranış olduğu ve tek bir risk faktörü ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ‘2013 yılına ait Türkiye’de intihar’ istatistikleri yakın tarihte açıklandı. Buna göre; Türkiye’de ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2013 yılında 3 bin 189 oldu. İntihar edenlerin yüzde 72,7’sini erkekler, yüzde 27,3’ünü kadınlar oluşturdu.

 

Yüz bin nüfus başına düşen intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2013 yılında yüz binde 4,19 oldu. Diğer bir ifade ile her yüz bin kişiden dördü intihar etti. İntiharlar en fazla yaşlı nüfusta görüldü. İntihar eden kişilerin 2013 yılında yüzde 53,8’inin intihar nedeni tespit edilemedi. İntihar eden kişilerin yüzde 16,1’i ‘hastalık’, yüzde 9,3’ü ‘aile geçimsizliği’, yüzde 6,9’u ‘geçim zorluğu’, yüzde 3,3’ü ‘hissi ilişki ve istediği ile evlenememe’, yüzde 1,9’u ‘ticari başarısızlık’ ve yüzde 0,5’i ise ‘öğrenim başarısızlığı’ nedeniyle intihar etti. İntihar edenlerin 2013 yılında yüzde 50,9’u kendini asarak intihar etti."

 

"Yaş gruplarına göre intihar nedenlerini incelersek ergenlik dönemi intihar davranışının sık görüldüğü bir dönemdir" diyen Dr. Kütük, şunları kaydetti:

 

"Bu dönem otoriteye başkaldırmaların ve sınav kaygılarının çok olduğu bir dönemdir. Sık olay yaratmak, insanları sinirlendirecek kaba davranışlarda bulunmak, dalgınlık, dikkatsizlik, kafa tutma, karşı cinsten insanlardan kaçmak vb. davranışlar ergenlikte sık görülen diğer özelliklerdir. Özellikle doğu illerimizin kırsal kesimlerinde yaşanılan çocuk yaşta evlendirmeler, melankolik çocukluk aşkı, aile içi geçimsizlikler, çocukların sınav stresine bağlı olarak yaşanılan buhran ve ailelerin sınavlar konusunda çocuklarını bunaltmaları ergenlik döneminde karşılaşılan en büyük intihar nedenleridir. Yine tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de işsizlik büyük bir sorundur.

 

Bununla beraber işsizliğin getirmiş olduğu bazı durumlar vardır. Kişi kendisinde moralini bozacak düşünceler üretmeye daha fazla zaman bulur. Daha çabuk sinirlenir, küçük olaylardan etkilenir, olmadık anlamlar çıkarabilir. Bireyin kendiliğine verdiği değer düşebilir ve kişi buna bağlı olarak kendini işe yaramaz biri olarak görebilir. Özellikle bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise, birey daha fazla mutsuzluk, çaresizlik ve ümitsizlik içerisine girebilir. Bu tip bir değersizlik hissi kişinin yaşama duyduğu bağlılığı etkileyebilir. Adıyaman ili komşu illere ulaşım olanakları, üretim aktiviteleri, buna paralel olarak istihdam olanakları sınırlı bir şehirdir. 

 

Atatürk Barajı’nın inşaatı nedeniyle boşaltılan köylerden yoğun bir göç almıştır. Nüfusu birdenbire artmış olmasına karşılık, ildeki alt yapı çalışmaları artan nüfusun gereksinmelerini karşılayacak düzeye ulaşamamıştır. İlde sınırlı istihdam olanakları ile ilişkilendirilebilecek yoksulluk olgusu dikkat çekici boyuttadır. Kırsal alandan kente göç eden bu kişiler kent yaşamına uyum sorunlarının yanı sıra ilde kendisini hissettiren modern yaşama geçişin sancılarını da beraberinde yaşamaktadırlar."

 

Yetişkinlerde bir başka intihar konusunun da ailelerden kaynaklanabildiğini ifade eden Dr. Emel Koyuncu Kütük, "Özellikle Adıyaman ili gibi doğu illerinde, boşanmaların bir tabu olarak görüldüğü kültürlerde bu durum intiharı tetikleyebilmektedir. Aile içi geçimsizliklerde yaşanan çiftler arası geçimsizlik ve zorla sürdürülmeye çalışılan evlilikler bireyleri intihara sürükleyebilmektedir. 

 

Özellikle toplumumuzda farklı gerekçelerle eşler arasında yaşanılan büyük sorunlara rağmen çevre, eşleri evli tutabilmek adına büyük bir baskı oluşturur. Bu baskı sonucunda aile içi şiddetler görülebilmekte ve bireyler intihara yönelebilmektedir. İntihara meyilli kişi, yakın çevresi tarafından iyi izlenmeli ve psikiyatrik tedavi görmekten çekinmemelidir. İntihara meyilli biri asla çevresi tarafından suçlanıp eleştirilmemeli ve gayet sıcak bir davranış tarzı ile iletişim kurulmalıdır.

 

Her intihar tehdidi ciddiyetle ele alınmalı, kişinin önemsendiği ve verdiği mesajların anlaşılmaya çalışıldığı intihara meyilli insana hissettirilmelidir. İntihar, kişinin içinde bulunduğu ruh halinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu ruh halinin etkisinin atlatılması durumunda kişi, intihar girişiminde bulunmadan normal yaşamına dönebilir" dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu